Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới

  Sự Kiện Quốc Khánh 2 - 9  
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Phần Thưởng Sử Dụng Event Xu
500 Kinh Nghiệm 500 000 000 Cộng Dồn 40.000.000
Tinh Lực 400 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực 500 0000 Lượng
Sách Tu Luyện 180 300 Khóa Vĩnh Viễn Bạch Chân Đơn
Tu Vi Đơn 200 Khóa Vĩnh Viễn Huyết Chân Đơn
Đồ Phổ Xích Lân 2 Không Khóa Huyền Chân Đơn
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Ký Phúc Linh Dược
1000 Kinh Nghiệm 1000 000 000 Cộng Dồn Trường Sinh Linh Dược
Tinh Lực 700 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực Vô Cực Linh Dược
Sách Tu Luyện 180 500 Khóa Vĩnh Viễn Huyền Minh Chân Đơn
Tu Vi Đơn 300 Khóa Vĩnh Viễn Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Đồ Phổ Xích Lân 3 Không Khóa Sách Kỹ Năng 25
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Trùng Luyện Ngọc
1500 Kinh Nghiệm 1500 000 000 Cộng Dồn Hoàng Chân Đơn
Tinh Lực 1000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực Tín Vật Môn Phái
Sách Tu Luyện 180 700 Khóa Vĩnh Viễn Khiêu Chiến Lễ Bao
Tu Vi Đơn 500 Khóa Vĩnh Viễn Đồ Phổ Minh Phượng
Đồ Phổ Xích Lân 5 Không Khóa Đồ Phổ Đằng Long
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Đồ Phổ Tinh Sương
2000 Kinh Nghiệm 2000 000 000 Cộng Dồn Bắc Đầu Truyền Công Thuật
Tinh Lực 1500 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực Vạn Niên Huy Hoàng Quả
Sách Tu Luyện 180 1000 Khóa Vĩnh Viễn Quả Huy Hoàng Lễ Bao
Tu Vi Đơn 700 Khóa Vĩnh Viễn Quả Hoàng Kim (100)
Đồ Phổ Minh Phượng 1 Không Khóa Bách Niên Huy Hoàng Quả
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Thiên Niên Huy Hoàng Quả
3000 Kinh Nghiệm 3000 000 000 Cộng Dồn Vạn Niên Huy Hoàng Quả
Tinh Lực 2000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực 1 Năng Động Đơn
Sách Tu Luyện 180 1500 Khóa Vĩnh Viễn Tử Kim Chân Đơn
Tu Vi Đơn 1000 Khóa Vĩnh Viễn Hồng Bao sum Vầy
Đồ Phổ Minh Phượng 2 Không Khóa Huyết Long Đơn
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Tu Vi Đơn
4000 Kinh Nghiệm 4000 000 000 Cộng Dồn Sách Tu Luyện 180
Tinh Lực 3000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực Tinh Lực Đơn (Đại)
Sách Tu Luyện 180 2000 Khóa Vĩnh Viễn Tinh Lực Đơn (Trung)
Tu Vi Đơn 1500 Khóa Vĩnh Viễn Tinh Lực Đơn (Tiểu)
Đồ Phổ Minh Phượng 4 Không Khóa Hồng Bao An Khang
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú  
5000 Kinh Nghiệm 5000 000 000 Cộng Dồn  
Tinh Lực 4000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực  
Sách Tu Luyện 180 3000 Khóa Vĩnh Viễn  
Tu Vi Đơn 2000 Khóa Vĩnh Viễn  
Đồ Phổ Đằng Long 1 Không Khóa  
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú  
7000 Kinh Nghiệm 7000 000 000 Cộng Dồn  
Tinh Lực 5000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực  
Sách Tu Luyện 180 4000 Khóa Vĩnh Viễn  
Tu Vi Đơn 3000 Khóa Vĩnh Viễn  
Đồ Phổ Đằng Long 2 Không Khóa  
Đạt Mốc Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú Phần Thưởng Sử Dụng Event Vạn
10 000 Kinh Nghiệm 10 000 000 000 Cộng Dồn 20 000 000
Tinh Lực 7000 Có Thể Giao Dịch Tại Shop Tinh Lực Tinh Lực Đơn (Tiểu)
Sách Tu Luyện 180 5000 Khóa Vĩnh Viễn Tu Vi Đơn
Tu Vi Đơn 4000 Khóa Vĩnh Viễn Sách Tu Luyện 180
Đồ Phổ Tinh Sương 1 Không Khóa  
Sách Kỹ Năng 150 (Cấp 24) 1 Khóa Vĩnh Viễn  
 

Trò Chơi Kiếm Hiệp Truyền Kỳ Heart Doldly.
Địa Chỉ: 1 Quốc Tử Giám, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội.
Lưu ý: Kiếm Hiệp Truyền Kỳ không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster